บ้านสวยโคราช

รู้ไว้ก่อนย้ายบ้าน ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่

เลือกวันมงคล รู้ฤกษ์งามยามดี ก่อนย้ายเข้าบ้านใหม่ด้วยตัวเอง

เชื่อว่าคนที่เพิ่งซื้อบ้านหรูโคราชหลังใหม่ โครงการ ANASARA คงจะตื่นเต้นกันไม่น้อย เมื่อใกล้ถึงกำหนดย้ายเข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ นอกจากการตระเตรียมพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้ว การหาฤกษ์วันมงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ ก็เป็นอีกสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญอย่างมาก แม้ในยุคนี้หลายคนจะมองว่า ฤกษ์ที่ดี คือ ฤกษ์สะดวก แต่การรู้วันมงคล วันถูกโฉลก และวันกาลกิณีของตัวเองเอาไว้ ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร

หากไม่เหลือบ่ากว่าแรง การขยับเลือกวันที่เป็นสิริมงคลกับตัวเองในการย้ายเข้าอยู่บ้านหลังใหม่ จะช่วยคุณให้เกิดความสบายใจ เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีในชีวิต ส่งเสริมความเป็นสิริมงคล ให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าควรจะย้ายเข้าบ้านสวยโคราช โครงการ ANASARA วันไหนดี เรามาดูวันมงคล วันถูกโฉลก ของคนที่เกิดในแต่ละวัน พร้อมตัวเลขมงคลในการเลือกฤกษ์เวลาที่เหมาะสมในการย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ไปพร้อมๆ กันเลย

ฤกษ์วันมงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ตามวันเกิด

1. ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านสวยโคราชที่เกิดวันจันทร์ เพราะเกือบทุกวันคือ วันถูกโฉลกและวันมงคลของคุณ ยกเว้นวันที่เป็นคู่ตรงข้ามกับวันจันทร์เพียงวันเดียว คือ วันอาทิตย์ ผู้ที่เกิดวันจันทร์จึงไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันอาทิตย์ ที่เปรียบเสมือนไฟร้อนอันแรงกล้าที่พร้อมแผดเผาทุกอย่าง สำหรับคนวันจันทร์แล้ว อาจทำให้อยู่อย่างไม่ร่มเย็น

ตัวเลขมงคลของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่ เลข 2, 4 ,6 และ 7 สามารถใช้เป็นเลขวันย้ายเข้าบ้านใหม่ และฤกษ์เวลามงคลในการย้ายเข้าบ้านได้ คนเกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันที่มีเลขกาลกิณี คือ เลข 1

2. ผู้ที่เกิดวันอังคาร

เจ้าของบ้านหรูโคราชที่เกิดวันอังคาร วันถูกโฉลกที่จะเสริมความเป็นมงคลให้กับการย้ายเข้าบ้านใหม่ของคุณ คือ วันศุกร์ เสริมให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความปรองดอง รักใคร่กลมเกลียวกันอย่างเหนียวแน่น ผู้ที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการย้ายเข้าบ้านใหม่ใน วันอาทิตย์ และ วันจันทร์ เพราะถือว่าเป็นวันคู่ศัตรูที่อาจส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย คนในครอบครัวไม่สมานฉันท์ ทะเลาะเบาะแว้งกันง่าย

ตัวเลขมงคลของผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้แก่ เลข 1, 3 ,5 และ 7 ใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นฤกษ์เวลาและฤกษ์วันย้ายเข้าบ้านใหม่ของคุณได้ โดยควรหลีกเลี่ยงการย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันที่มี เลข 2 ซึ่งเป็นเลขกาลกิณีประจำตัวของคนเกิดวันอังคาร

3. ผู้ที่เกิดวันพุธ

วันมงคลที่สุดในบรรดาทั้งเจ็ดวัน สำหรับเจ้าของบ้านสวยโคราชที่เกิดวันพุธ คือ วันศุกร์ วันแห่งความอิ่มเอมใจ ที่จะมาพร้อมกับความราบรื่นในการโยกย้าย ส่งเสริมดวงการเงินให้มีทรัพย์และความร่ำรวย วันเสาร์ ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพุธ เพียงแต่มักจะใช้วันเสาร์เป็นฤกษ์ในการเจรจาด้านธุรกิจมากกว่าการย้ายบ้าน คนเกิดวันพุธกลางวัน ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใน วันจันทร์ และ คนเกิดวันพุธตอนกลางคืนไม่ถูกโฉลกกับ วันพฤหัสบดี

ตัวเลขมงคลของผู้ที่เกิดวันพุธ ตอนกลางวัน ได้แก่ เลข 2, 4 ,5 และ 8 สามารถย้ายเข้าบ้านใหม่ได้ทุกวัน แต่ควรหลีกเลี่ยงวันที่มีเลขกาลกิณีคือ เลข 3 สำหรับคนเกิดวันพุธตอนกลางคืน ตัวเลขมงคล ได้แก่ เลข 1, 2, 7 และ 8 มีเลขกาลกิณีประจำตัวคือ เลข 5 ที่ควรหลีกเลี่ยง

4. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านหรูโคราช สำหรับเจ้าของบ้านที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ วันอาทิตย์ และ วันจันทร์ ถือเป็นวันแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ การเจริญเติบโตงอกงาม เสริมความเป็นสิริมงคลตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้าบ้าน คนเกิดวันพฤหัสบดีมีวันคู่ศัตรู คือ วันเสาร์ ไม่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันดังกล่าว เพราะอาจนำมาซึ่งความวุ่นวายในครอบครัว คนในบ้านไม่สามัคคีกัน

ตัวเลขมงคลของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่ เลข 1, 4 ,5 และ 6 ยิ่งใช้ฤกษ์วันและเวลาที่มีตัวเลขเหล่านี้ จะยิ่งเสริมดวงชะตา ควรหลีกเลี่ยงการย้ายเข้าบ้านในวันและเวลาที่มีเลข 7 เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นเลขที่ไม่มงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

5. ผู้ที่เกิดวันศุกร์

วันถูกโฉลก เสริมความเป็นสิริมงคลในการย้ายเข้าบ้านหรูโคราชหลังใหม่ของคนที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่ วันจันทร์ วันแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต ถือเป็นวันดี วันมีโชคชัย โดยผู้ที่เกิดวันศุกร์ไม่เหมาะกับการทำพิธีมงคลต่างๆ ใน วันพุธ ซึ่งเป็นวันที่ทำให้คนเกิดวันนี้มีความไม่แน่นอนในชีวิต แปรปรวนง่าย อาจต้องเผชิญกับปัญหาย้ายที่อยู่บ่อยๆ ดังนั้นคนเกิดวันศุกร์จึงควรหลีกเลี่ยงการย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันพุธ จะเป็นการดีที่สุด

ตัวเลขมงคลของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่ เลข 2, 3 ,5 และ 6 การย้ายเข้าบ้านหรูโคราชหลังใหม่ที่ประกอบด้วยฤกษ์ตัวเลขเหล่านี้ ก็จะส่งเสริมให้ชีวิตของคนเกิดวันศุกร์พบกับความสงบสุข หลีกเลี่ยงการใช้วันและฤกษ์เวลาที่มีเลขราหู ซึ่งก็คือ เลข 8 เพียงเท่านี้เจ้าของบ้านที่เกิดวันศุกร์ ก็สามารถย้ายบ้านได้อย่างสบายใจแล้ว

6. ผู้ที่เกิดวันเสาร์

เจ้าของบ้านสวยโคราชที่เกิดวันเสาร์ สามารถเลือกวันย้ายเข้าบ้านใหม่ได้อย่างอิสระ เพราะแทบจะทุกวันถือเป็นวันถูกโฉลกของคุณ แต่มีอยู่ 1 วัน ที่คนเกิดวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยง คือ วันพุธ เพราะวันพุธถือเป็นวันที่ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันเสาร์ เชื่อว่าจะนำมาซึ่งเคราะห์ร้าย ไม่เป็นมงคลต่อคนเกิดวันเสาร์

ตัวเลขมงคลของผู้ที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่ เลข 3, 6 , 7 และ 8 เป็นตัวเลขของฤกษ์วันที่เหมาะสมกับการย้ายเข้าบ้านใหม่ และยังเหมาะกับการแต่งงานอีกด้วย สำหรับเลขกาลกิณีของผู้ที่เกิดวันเสาร์ คือ เลข 4 หากไม่เหลือบ่ากว่าแรง ก็ควรหลีกเลี่ยงย้ายเข้าบ้านใหม่เป็นเลขวันอื่นจะดีกว่า อย่างน้อยก็เพิ่มความสบายใจให้กับคุณได้

7. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

วันมงคลสำหรับเจ้าของบ้านสวยโคราชที่เกิดวันอาทิตย์ คือ วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ถือว่าเป็นวันครู ส่งเสริมการเริ่มต้นใหม่อย่างเต็มไปด้วยสติปัญญา เสริมดวงโชคลาภและความสำเร็จ คนเกิดวันอาทิตย์ควรหลีกเลี่ยงการย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันอังคาร และ วันศุกร์ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ร้อนแรงสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ อาจทำให้การใช้ชีวิตอยู่อาศัยในบ้านเกิดความไม่สงบสุข

ตัวเลขมงคลของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ เลข 3, 4, 5 และ 8 เป็นเลขที่ช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์พบกับความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรเลือกวันที่มีเลข 6 ในการย้ายบ้าน เพราะถือเป็นที่ไม่เป็นมงคลกับคนเกิดวันอาทิตย์

ANASARA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการย้ายเข้าบ้านหรูโคราชหลังใหม่ของคุณ จะนำมาซึ่งเรื่องราวดีๆ และสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ตลอดการอยู่อาศัย โครงการบ้านจัดสรรโคราช ANASARA เติมเต็มทุกความสุขของทุกการอยู่อาศัย ส่งมอบวัสดุก่อสร้างระดับพรีเมี่ยมในทุกตารางนิ้ว สร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับสมาชิกทุกคนในบ้าน ด้วยฟังก์ชั่นที่ครบครัน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานถึง 4 เท่า เพิ่มความอบอุ่นใจให้คุณและคนที่คุณรักได้ตลอด 24 ชั่วโมงพบกับโครงการบ้านหรูโคราช ANASARA บ้านคุณภาพ บนทำเลเด็ดในเมืองโคราช เข้าถึงทุกแหล่งอำนวยความสะดวกได้เพียงก้าวเดียว

ANASARA ให้คุณมีบ้านหลังสวยในฝันได้ แบบไม่ต้องจินตนาการ

สนใจบ้านเดี่ยวโคราช บ้านเดี่ยวนครราชสีมา ติดต่อ ANASARA
More Info. https://anasara.com/project/aqua/

เรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านเยี่ยมชมโครงการ แบบบ้าน และทำเลแปลงก่อนได้
สนง.ขาย เปิดบริการทุกวัน 9.00 – 18.00 น.

Other News