บ้านสองชั้น

การเลือกทำเลที่ตั้งของบ้านสองชั้น ควรพิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง

เลือกซื้อบ้านสองชั้นทำเลที่ตั้งสำคัญอย่างยิ่ง ย้ายไปอยู่ก็สบายใจ ขายต่อก็ได้กำไร!

บ้านเป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่คุณต้องพิจารณาปัจจัยในหลาย ๆ ด้านก่อนเลือกซื้อ สำหรับใครที่สนใจซื้อบ้านสองชั้น ทำเลที่ตั้งของบ้านสองชั้น จะมีความสำคัญต่อผู้ซื้อบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อมูลค่าของบ้าน รวมไปถึงความสะดวกในการอยู่อาศัยและความปลอดภัยของคุณเอง

ใครสักคนหนึ่งเคยกล่าวว่า ‘When you turned the key to your new house, you turned the page to a new chapter in life’ หรือเป็นภาษาไทยได้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดประตูเข้าไปในบ้านหลังใหม่ ตอนนั้นแหละที่บทใหม่ในชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยในบทความนี้ Anasara บ้านสวยโคราชขอแนะนำสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสองชั้นสักหลัง โดยคำนึงถึงทำเลที่ตั้งเป็นหลักเพื่อให้บทชีวิตใหม่ของคุณ ไร้ซึ่งปัญหาใด ๆ

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกทำเลของบ้านสองชั้น

การเลือกทำเลที่ตั้งของบ้านสองชั้นถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมาก ๆ ประการหนึ่งในการจะซื้อบ้านเลย เนื่องจากบ้านสองชั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์จากบ้านได้อย่างคุ้มค่าและมีความสุขในการอยู่อาศัย โดยสามารถคำนึงจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1.ทำเลดี เดินทางง่าย ขายต่อได้ราคา

อย่างที่รู้กันว่าบ้านสองชั้นมีขนาดใหญ่ ทำให้บางครั้งผู้อยู่อาศัยจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกบ้านอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการเลือกทำเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวกจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ซึ่งลำดับแรกที่ต้องคำนึงถึงเป็นที่สุด คือระยะทางจากสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาของคนในครอบครัว เนื่องจากคนในครอบครัว จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือเป็นประจำ ดังนั้นการเลือกทำเลที่ตั้ของบ้านสองชั้นที่อยู่ใกล้กับสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

นอกจากระยะห่างจากสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาแล้ว ระยะห่างจากห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล ก็ถือเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาเช่นกัน เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ดังนั้นแล้ว ควรลือกทำเลที่ตั้งของบ้านสองชั้นที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะดีที่สุด เพราะจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

จนไปถึงเส้นทางคมนาคม รถสาธารณะต่าง ๆ เข้าถึงหรือไม่ เผื่อคนในครอบครัวที่ไม่สามารถขับรถได้เอง ควรพิจารณาเส้นทางการคมนาคมสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงด้วยว่าสะดวกหรือไม่ ซึ่งอาจจะพิจารณาถึงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง รถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้า เป็นต้น บ้านสองชั้นที่ดีควรเดินทางสะดวกแม้ไม่มีรถส่วนตัว

แน่นอนว่าหากคุณอาศัยอยู่ในเขตเมืองการเลือกบ้านสองชั้นที่อยู่ใกล้กับทุกอย่างที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าหากว่าคุณมีแผลนที่จะขายบ้านในอนาคตการเลือกบ้านสองชั้นที่อยู่ในเส้นทางคมนาคม ก็จะช่วยดึงดูดให้คนมาซื้อได้ หรือไปซื้อที่ต่างหวัดเลยก็ย่อมได้ เช่น บางคนก็เลือกซื้อบ้านสวยโคราช เป็นต้น

2.สิ่งแวดล้อมดี อากาศดี บ้านสงบ

สภาพแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งของบ้านสองชั้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผ่อนคลายและมีสุขภาพใจที่ดี ดังนั้นแล้วสิ่งแวดล้อม อากาศต่าง ๆ ก็ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด

ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศบริเวณรอบบ้านสองชั้น ที่ควรมีลักษณะเหมาะกับการอยู่อาศัย เช่น ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัด ควรพิจารณาว่าบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายอากาศที่ดีหรือไม่ เป็นต้น โดยบ้านสวยโคราชจะตอบโจทย์ด้านสภาพอากาศแน่นอน เพราะอากาศโดยเฉลี่ยของจังหวัดจะอยู่ที่ 27.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซียส

นอกจากสภาพอากาศแล้ว มลพิษทางอากาศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อบ้านสองชั้น โดยมลพิษทางอากาศบริเวณรอบบ้านควรอยู่ในระดับที่ปลอดภัย รวมไปถึงเสียงรบกวนโดยรอบบ้านสองชั้นไม่ควรรบกวนการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยจนเกินไป จนไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น กล้องวงจรปิด รปภ. เป็นต้น ที่บ้านสองชั้นทุกโครงการต้องมี

3.แนวโน้มของทำเลในอนาคต

แนวโน้มความเจริญของทำเล ความต้องการอยู่ในอนาคต สิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด ในการเลือกซื้อบ้านสองชั้น

ซึ่งหากพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเจริญมากขึ้นในอนาคต เช่น มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการขยายตัวของธุรกิจ หรือการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น จะทำให้มูลค่าของบ้านในบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอนาคตแน่นอน โดยอาจจะสังเกตุได้จากการขยายตัวของเขตเมือง การคมนาคมสะดวก มีแหล่งงานและสถานศึกษา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมไปถึงอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้น การย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น จนไปถึงรายได้ของประชากรที่เพิ่มขึ้น จะทำให้บ้านสองชั้นดังกล่าวยิ่งทวีคูณมูลค่าขึ้นไปอีก

ซึ่งบ้านสวยโคราช บ้านสองชั้นโคราชเป็นที่จับตามองของคนที่อยากซื้อบ้าน และนักลงทุนอสังหาฯ มาตลอด พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มความเจริญที่ค่อนข้างสูง โดยปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองที่มีความเจริญและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นแล้วบ้านสวยโคราช บ้านสองชั้นโคราช เป็นอะไรที่เพิ่มมูลค่าได้แน่นอนในอนาคต

สุดท้ายแล้วหากคุณกำลังมองหาบ้านสวยโคราช บ้านสองชั้นโคราช หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับบ้านสองชั้น ควรเลือกแบบไหนดี? งบประมาณเท่านี้สามารถซื้อบ้านสองชั้นได้ไหม? หรือคำถามอื่น ๆ ติดต่อ Anasara เลย เราผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชสีมา มากกว่า 30 ปี หลากหลายโครงการ เดินทางสะดวก ใกล้โรงพยาบาลมหาราช เราพร้อมให้คำปรึกษา ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ


สนใจบ้านเดี่ยวโคราช บ้านเดี่ยวนครราชสีมา ติดต่อ ANASARA
More Info. https://anasara.com/project/aqua/

เรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านเยี่ยมชมโครงการ แบบบ้าน และทำเลแปลงก่อนได้
สนง.ขาย เปิดบริการทุกวัน 9.00 – 18.00 น.

Other News